SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengöringsanvisningar för Poly-Möbler

För att bevara möbelns skönhet bör du rengöra den regelbundet med Berlin Gardens Xtreme Clean eller ett annat generiskt rengöringsmedel för kompositdäck. När du rengör Regular Colors får du inte använda någon rengöringsprodukt som innehåller blekmedel utom på vit poly. Applicera rengöringsmedlet och låt det verka i 10 minuter, använd sedan en mjuk borste eller svamp för att skrubba möblerna av poly. När du är klar, skölj av med varmt vatten. Vid behov applicera på nytt rengöringsmedel, låt det verka i 10 minuter och rengör sedan med en högtryckstvätt med 2400 PSI. Placera inte spetsen på högtryckstvätten närmare än 12-16 tum från polismöblerna för att undvika att polismöblernas struktur skadas.

När du rengör VITA poly-möbler ska du använda Berlin Gardens Mildew Stain Remover som innehåller blekmedel, eller en blandning av 1/3 kopp Outdoor Clorox Bleach och 2/3 kopp vatten. Applicera denna blandning eller rengöringsmedlet och låt det verka i 10 minuter, använd sedan en mjuk borste eller svamp för att skrubba polymöblerna. När du är klar sköljs de rena med varmt vatten. Vid behov applicera rengöringsmedlet på nytt, låt det verka i 10 minuter och rengör sedan med en högtryckstvätt med 2400 PSI. Placera inte spetsen på högtryckstvätten närmare än 12-16 tum från polismöblerna för att undvika att polismöblernas struktur skadas.

Korrekt skötsel och underhåll av (HPDE) POLYMÖBLER

Poly-möbler är tillverkade av HDPE (High Density Polyethylene), en återvunnen plast som aldrig behöver målas eller färgas. De kommer inte att ruttna eller splittras och innehåller ett extra UV-skyddsmedel för att motstå blekning. Poly-möbler påverkas inte av de flesta frätande ämnen och främjar inte heller bakterietillväxt.

För att bevara möbelns skönhet bör du rengöra den regelbundet med Berlin Gardens rengöringsprodukter eller en icke-slipande tvål och vatten. Medan de flesta färger behöver rengöras endast några gånger per år med tvål och vatten, behöver vissa färger som vitt (men inte begränsat till denna färg) rengöras oftare för att behålla sin ursprungliga skönhet. I extrema situationer och med färger som vitt, spraya möblerna noggrant med ett icke-slipande rengöringsmedel, skrubba sedan möblerna med en mjuk borste med mjuka borst och skölj av med varmt rent vatten. Om det behövs, spraya möblerna med ett icke-slipande rengöringsmedel och tvätta dem med en högtryckstvätt (högst 1 500 PSI). Placera inte spetsen på högtryckstvätten närmare än 8-12 tum från möbeln, eftersom den då kan riva sönder materialet.

Placera inte blomkrukor eller andra föremål på möblerna som lämnar fläckar. Placera inte heta föremål direkt på möblerna för att undvika att de smälter.

Alla fästelement på möbler som tillverkas av Berlin Gardens är av rostfritt stål och de flesta fästelement är förkromade. Krompläterat rostfritt stål är ett belagt rostfritt stål och ett av de mest korrosionsbeständiga fästelementen på marknaden. Under extrema förhållanden, t.ex. i kustområden, är det dock mindre sannolikt att förkromat rostfritt stål rostar, men det rekommenderas ändå att du regelbundet sköljer det med färskvatten för att säkerställa möbelns och fästanordningarnas livslängd.

Om du tar hand om dem på rätt sätt kommer du att kunna koppla av i din fina poly-möbel i många år!